top of page

 

Bram Van Stappen

VARIABELEN

zaterdag 1 oktober 2022 van 19 tot 1u

& zondag 2 oktober 2022 van 13 tot 19u

foto's © Bram Van stappen 
Bram Van Stappens werk bevraagt het fotografische medium op zich. Hij tast beeldelement na beeldelement af, onderwerp na onderwerp, schakelt tussen abstractie en figuratie, focust op de materialiteit van onderwerp of print. Hij gaat op zoek naar de uniciteit van een beeld of probeert via obsessieve herhaling tot een archetype te komen. Van middenformaat tot goedkope point and shoot camera’s worden ingezet om greep te krijgen op het soms onwezenlijke alledaagse, om een bevattelijke microkosmos te extraheren uit een complexe poel van indrukken, sferen, mensen, plaatsen en situaties. Dat alles met een vaak afwijkend fotografisch kader en een desoriënterend standpunt om zijn motieven tot de meest abstracte vorm te herleiden in een eindeloze zoektocht naar de code van het aura van beeld. 
bottom of page